Πιστοποιημένα Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας

Η εταιρεία AIRTECHNIC - ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της δεσμευσής της για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, διαθέτει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη από τη SWISS APPROVAL κατά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Τα προϊόντα της φέρουν τη σήμανση CE και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του Ecodesign και τις οδηγίες ErP, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπρόσθετα, η σειρά Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων EU-Box διαθέτει ενεργειακή πιστοποίηση EUROVENT, ενώ η σειρά αμόνωτων και μονωμένων καμινάδων διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά EN 1856-1:2009 από τη Dedal.