ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΚΑΠΝΟΥ

Διαφράγματα πολύφυλλα, μονόφυλλα και τύπου κουρτίνας, υψηλής αντοχής, για παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιάς και καπνού, μέσω των συστημάτων κλιματισμού.