ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Kεντρικές μονάδες κλιματισμού, πιστοποιημένες με EUROVENT, με ψυκτικό μέσο νερό ή φρέον, πλήρως παραμετροποιήσιμες για οποιαδήποτε εφαρμογή.

 

KLIMATISMOS 2