Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023 15:41

Μετρήσεις στομίων AIRTECHNIC

Η AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της δεσμευσής της για προϊόντα υψηλής ποιότητας...

εκτός από τις μετρήσεις που έχουν ήδη τελεστεί στο δικό της εργαστήριο καθώς και σε ανεξάρτητο εξωτερικό εργαστήριο, ολοκλήρωσε μετρήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των μεταλλικών στομίων της στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών του Πανεπιστημίου Πάτρας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12238:2002.