ΕNERGY BOX - TC

Οι μονάδες ανάκτησης ενέργειας EnergyBox - TC της AIRTECHNIC χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κλιματιζόμενους χώρους όπως γραφεία, καταστήματα, οικίες κλπ.

Διαθέτουν χάρτινο εναλλάκτη με υψηλή απόδοση και μεταφορά αισθητής και λανθάνουσας ενθαλπίας, φίλτρα κατηγορίας G και χειριστήριο Standard Basic.

Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου των ανεμιστήρων με το προαιρετικό χειριστήριο Standard Pro.

Μονάδα ανάκτησης ενέργειας, ENERGY BOX - TC

Μονάδα ανάκτησης ενέργειας, ENERGY BOX - TC της AIRTECHNIC, με χάρτινο εναλλάκτη διασταυρούμενης ροής, τύπου χαρτιού με μορφή κυψελλών, υψηλής απόδοσης. Το πλαίσιο θα διαθέτει διπλά τοιχώματα (σάντουιτς) από γαλβανισμένη λαμαρίνα 200 gr/m2, με επικάλυψη για υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Θα διαθέτει εσωτερική μόνωση πάχους 10 mm για χαμηλή στάθμη θορύβου και θερμική αγωγιμότητα. Οι ανεμιστήρες θα είναι plug fans με πίσω κεκλιμένα πτερύγια με υψηλή αεροδυναμική απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Ο εναλλάκτης θα μεταφέρει αισθητή θερμότητα και υγρασία μεταξύ του αέρα προσαγωγής και απαγωγής. Με αυτό το τρόπο θα είναι δυνατή και η μεταφορά λανθάνουσας θερμότητας. Η προσαγωγή και η απαγωγή αέρα θα διαθέτει φίλτρα κατηγορίας G (σύμφωνα με το πρότυπο EN 779) για την αύξηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και την προστασία των επιμέρους εξαρτημάτων της μονάδας. Θα διαθέτει χειριστήριο Standard Basic φιλικό προς το χρήστη. Θα μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί μέσω BMS, να λαμβάνει σήματα σφάλματος και να ελέγχει όλες τις λειτουργίες μέσω ModBus. Θα υπάρχει δυνατότητα  ανεξάρτητου ελέγχου των ανεμιστήρων με το ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ χειριστήριο Standard Pro. Θα διαθέτει λειτουργία FREE-COOLING με διάφραγμα BY-PASS (εκτός από τα μεγέθη 4.000 & 5.000). Θα είναι κατάλληλη για μέγιστη παροχή αέρα 5.000 m3/h, ανάλογα τον τύπο και θα συνεργάζεται με τη μονάδα απολύμανσης αέρα HUV της AIRTECHNIC για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση καθαρισμού του αέρα με ταυτόχρονη ανάκτηση θερμότητας. KΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα κατηγορίας F τα οποία θα μειώνουν τη διαθέσιμη στατική πίεση της μονάδας για την ονομαστική παροχή αέρα.

Τύπος ENERGY BOX - TC 1.500 της AIRTECHNIC για παροχή αέρα 1.000 m3/h στα 170 Pa

Τύπος ENERGY BOX - TC 2.000 της AIRTECHNIC για παροχή αέρα 1.500 m3/h στα 170 Pa

Τύπος ENERGY BOX - TC 2.500 της AIRTECHNIC για παροχή αέρα 2.000 m3/h στα 170 Pa