ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 75 Pa

Σειρά PHCD
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 75 Pa

 

 • Μονάδες με μικρό βάρος και ύψος, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και σύνδεση με δίκτυα ορθογωνικών, κυκλικών ή εύκαμπτων αεραγωγών. Ιδανικές για τον κλιματισμό ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κινηματογράφων, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π.
 • Αθόρυβος Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, μεταλλικός, 230V / 50Hz, υψηλού βαθμού απόδοσης για ελαχιστοποίηση της στάθμης θορύβου.
 • Εναλλάκτης Νερού - Αέρα υψηλής απόδοσης: Ειδικός σχεδιασμός στοιχείου για μεγάλη απόδοση και μικρότερο λειτουργικό κόστος.
 • Λεκάνη συμπυκνωμάτων: δεν διαθέτει κόλληση, είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξειδική βαφή, για τον εύκολο καθαρισμό της, την αποτροπή δημιουργίας μικροοργανισμών και σκουριάς. Εξωτερικά είναι μονωμένη με μονωτικό κλειστής κυψέλης.
 • Παραδίδονται με μεταλλικό φίλτρο & προαιρετικά με συνθετικό.
 • Κινητήρες με 4 ταχύτητες & προαιρετικά περισσότερες. Διαθέσιμοι κινητήρες EC κατόπιν ζήτησης. Ο έλεγχος των κινητήρων EC γίνεται είτε μέσω 3ων ταχυτήτων είτε μέσω αναλογικού σήματος 0...10V.

 • Αθόρυβος Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, μεταλλικός, 230V / 50Hz, υψηλού βαθμού απόδοσης για ελαχιστοποίηση της στάθμης θορύβου.
 • Εναλλάκτης Νερού - Αέρα υψηλής απόδοσης: Ειδικός σχεδιασμός για μεγάλη απόδοση και μικρότερο λειτουργικό κόστος.
 • Λεκάνη συμπυκνωμάτων: δεν διαθέτει κόλληση, είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξειδική βαφή, για τον εύκολο καθαρισμό της, την αποτροπή δημιουργίας μικροοργανισμών και σκουριάς. Εξωτερικά είναι μονωμένη με μονωτικό κλειστής κυψέλης.
 • Παραδίδονται με μεταλλικό φίλτρο & προαιρετικά με συνθετικό.
 • Κινητήρες με 4 ταχύτητες & προαιρετικά περισσότερες. Διαθέσιμοι κινητήρες EC κατόπιν ζήτησης. Ο έλεγχος των κινητήρων EC γίνεται είτε μέσω 3ων ταχυτήτων είτε μέσω αναλογικού σήματος 0...10V.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ PHCD
Fan Coil Unit ψευδοροφής, υψηλής στατικής 75Pa, τύπου PHCD της AIRTECHNIC, με μεταλλικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και κινητήρα AC ή EC 230V / 50Hz 4ων ταχυτήτων. Θα διαθέτει μεταλλικό φίλτρο και λεκάνη συμπυκνωμάτων χωρίς κολλήσεις, ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξειδική βαφή και εξωτερικά μονωμένη με μονωτικό κλειστής κυψέλης.